Ochrana soukromí

Ochrana soukromí a osobních dat je pro nás při poskytování informačního systému Panda pro podporu řízení mateřské školky a komunikace s rodiči velice důležitá. Při provozu i rozšiřování systému Panda dodržujeme řadu moderních bezpečnostních doporučení a postupů.

Tento předpřipravený systém provozujeme my, Trigama International s.r.o, pro organizaci Hobitín s.r.o., která je správcem osobních dat, a je za ně z tohoto titulu zodpovědná, a se kterou máme uzavřeny patřičné smlouvy včetně dohody o zpracování osobních údajů.

Kontaktní osobou organizace pro záležitosti ochrany soukromí:
Vedoucí Veronika
manager@pandademo.cz

Na tuto osobu se obracejte, chcete-li vědět více informací o ochraně soukromí, případně uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně osobních dat.

Trigama jako provozovatel předpřipraveného systému Panda není tedy zodpovědná za zde uložená osobní data ani za důvody proč jsou zde uloženy. Relevantní údaje k tomuto vám poskytne organizace skrze výše uvedenou kontaktní osobu.